Vodovodne instalacije
Gorazd Ciperle s.p.

Lahovče 85
4207 Cerklje

Tel: 04-2526-810

Mob: 041-322-645 (Gorazd)

Email: info@ciperle.si

Ciperle Solarni sistemi Centralna kurjava Talno ogrevanje Centralna kurjava Centralna kurjava Centralna kurjava Centralna kurjava Talno ogrevanje
Domov
Centralna kurjava
Solarni sistemi
Toplotne črpalke
Vodovodne inštalacije
Reference in galerija
O podjetju
Centralna kurjava
Projekt inštalacij centralnih sistemov načrtujemo skupaj s stranko in tako ustvarimo individualen pristop, ker lahko s tem svetujemo in priporočamo najboljšo rešitev.

Inštalacije in servisne storitve
 • napeljeva centralnega sistema
 • dobava in montaža toplotnih črpalk (voda-voda, zrak-voda, zemlja-voda)
 • inštaliramo različne vrste ogrevalnih sistemov (radiatorsko, talno...)
 • dobava in montaža sanitarnih bojlerjev
 • servis ogrevalnih naprav (črpalke, tipala, ventili...)
 • dodelava obstoječih sistemov
 • Slika 1 - Centralna kurjava
  Sestavni deli centralne kurjave
 • Konvencionalne kotle (klasični toplovodni kotli) kateri obratujejo v visokotemperaturnih ogrevalnih režimih oziroma sistemih (90/70 °C, 85/65 °C). Temperatura grelne vode v kotlu je navzdol omejena s temperaturo kondenzacije. Potrebna je regulacija temperature dovoda v ogrevalnem sistemu, kar omogoča mešalni ventil, ki primešava ohlajeno vodo iz povratka.

 • Nizkotemperaturni kotli kateri so navadno litoželezni ali na korozijo odpornih materialov – z litin. Izdelani so tako, da se srednja temperatura ogrevalnega medija, regulirana v odvisnosti od zunanje temperature, praviloma giblje med 75 in 40 oC.

 • Kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov (senzibilna toplota) izkoriščajo tudi tisti del toplote, ki se pri zgorevanju goriva pretvori v kondenzacijsko toploto vodne pare (latentna toplota). Ta del se pri klasičnih kotlih ne izkoristi, temveč se preko dimnika odvaja v okolico.

 • Raztezna posoda je naprava, ki preprečuje povečanje pritiska vode in ustvarjanje pare v prekomerno segretem kotlu. Pri zvišanju temperature vode se poveča tudi njena prostornina,njeno povečanje pa izravnava raztezna posoda.

 • Mešalni ventil prilagodi potrebne količine toplote za ogrevanje trenutnim potrebam v stavbi. Čimbolj natančno je to prilagajanje, tem manjša količina nezaželene toplote bo prišla v stavbo in jo ogrevala bolj, kot je potrebno.

 • Gorilnik na tržišču imamo ogromno proizvajalcem gorilnikov. Glede na samo delovanje in moč gorilcev poznamo več vrst le-teh: s predgretjem, brez predgretja, s kratkim vratom, z dolgim vratom. Pri nakupa gorilnika moramo biti pozornost na zanesljivost delovanja gorilca, da ima čim boljše izgorevanje, visok izkoristek, kompatibilnost z kotli.

 • Varnostni ventil ja naprava, ki služi kot varnostni člen, ki samodejno sprosti prevelik tlak v sistemu oz, ko ta preseže najvišjo dovoljeno vrednost, običajno je to 3 bare.

 • Obtočna črpalka omogoča kroženje vode po ogrevalnih telesih oz. ceveh. Najpogosteje se uporabljajo t.i. inteligentne črpalke, ki omogočajo nastavitev ustrezne višine tlaka in pretoka.

 • Načini gretja prostorov
 • talno gretje
 • radiatorsko gretje
 • sevalno gretje
 • stensko gretje

 • Slika 2 - Primer talnega ogrevanja
  Vrste goriv
  Kot vir energije lahko v sistemih za centralno ogrevanje uporabimo različna fosilna goriva: premog, kurilno olje, zemeljski in tekoči naftni plin, les in lesno biomaso ter obnovljive vire. Pri izbiri goriva je poleg njegove cene pomembna še zanesljiva oskrba, cenovnakonkurenčnost in tudi vpliv uporabe posameznega goriva na okolje.
 • trda goriva (drva, premog, briketi...)
 • tekoča goriva (kurilno olje)
 • plinsko gorivo (butan, zemeljski plin)
 • električna energija, alternativna "zelena" energija ( sonce, voda, zemlja, veter...)